Identificarea Sistemelor 2018

Responsabil: Lucian Bușoniu, Asistent: Marius Costandin

Navigare: [English version|Evaluare|Program|Material de curs|Laboratoare|Teste de laborator|Proiect|Contact]          [Înapoi la pagina lui Lucian Bușoniu]

Despre disciplină

Această disciplină prezintă metode neparametrice pentru identificarea sistemelor, împreună cu metode parametrice, cum ar fi cele bazate pe minimizarea erorii de predicție și pe variabile instrumentale. Materialul este completat cu proiectarea semnalelor de intrare, metode recursive online, și tehnici de validare a modelelor obținute. Cursul este descris la nivelul potrivit liniei de licență, construind baza matematică necesară. Cursul se bazează pe cartea System Identification de Soderstrom și Stoica.

Disciplina face parte din programul de licență al Departamentului de Automatică de la UTCluj (anul 3 semestrul 1, seria 2). Cunoștințe preliminare necesare: sisteme dinamice liniare și algebră liniară. Responsabilul de disciplină este Lucian Bușoniu, iar Marius Costandin predă laboratoarele în limba română.

Reguli de evaluare

Notare:

Nota finală va fi o medie ponderată a tuturor formelor de evaluare de mai sus folosind procentajele indicate, urmată de rotunjire și limitare la 10. De notat că se pot acumula 110% x 10 = 11 puncte în total; punctul extra face mai ușoară obținerea unei note bune. Soluțiile laboratoarelor, cele două teste de laborator, și o soluție pentru proiect sunt strict necesare pentru ca studentul să fie admis în examen. Soluțiile laboratoarelor sunt validate de către asistent în timpul fiecărui laborator. Nu este așadar suficientă participarea la laborator pentru validarea sa; este nevoie și de o soluție funcțională și originală. Cel mult două laboratoare se pot recupera la sfârșitul semestrului, așadar acumularea a trei sau mai multe laboratoare lipsă duce la ineligibilitate pentru examen în anul curent. Mai multe detalii despre fiecare componentă (laboratoare, teste de laborator, proiect) se găsesc la locurile potrivite în descrierile de mai jos. Situatia curenta se poate vedea online aici.

Program

Date și locații:

Datorită interdependențelor între cursuri, laboratoare, și proiecte, precum și altor motive precum zilele libere naționale, programul real este puțin diferit de cel din orarul oficial. De exemplu, în săptămânile de test vom avea nevoie și de anumite sloturi de proiect pentru ca toată lumea să aibă timp să dea test. Examinați cu atenție programul pentru a determina când trebuie să fiți la ore:

Program

Toate orele au loc în sala și intervalul de timp menționate în orarul oficial. Observație: joia liberă a fost mutată din 29 Nov în 20 Dec.

Material de curs

Prezentările de curs sunt material obligatoriu; ele vor fi scrise suficient de detaliat pentru a oferi o imagine completă și de sine stătătoare a subiectelor tratate. Prezentările sunt oferite aici la timp pentru fiecare curs, în format PDF.

Pe lângă prezentările de mai sus, se pot consulta opțional următoarele cărți:

Laboratoare

Teste de laborator

Detaliile vor fi anunțate mai aproape de data testului.

Fiecărui student i se alocă o metodă aleasă aleator dintre cele studiate la laborator, împreună cu un set de date ales tot aleator. Studentul trebuie să aplice metoda setului de date. Soluția constă din cod Matlab, care trebuie predat la finalul testului, și care va fi rulat pentru verificare de către profesor. Testul durează o oră, iar soluția trebuie dezvoltată în primele 50 de minute, ultimele 10 fiind rezervate discutării soluției cu profesorul. Pentru a asigura fezabilitatea rezolvării în acest interval, anumite metode pot fi aplicate într-un mod simplificat. Simplificările vor fi indicate explicit în materialul de test.

Studenții sunt liberi să folosească materialul de curs, descrierea și datele de laborator. Toate acestea vor fi disponibile offline pe calculatoarele pe care se va desfășura testul. Documentația Matlab este evident disponibilă. Conexiunea la internet este însă dezactivată și nu este permisă folosirea altor dispozivite conectate la internet, sau refolosirea soluțiilor dezvoltate pentru laborator.

Update: Alocarea sloturilor de timp a fost mutata in tabelul online cu situatia studentilor, vezi mai sus pentru link. Formatul fiecarui slot este: zi din săptămâna 19-22 noiembrie / ora. Ideal, testul folosește sloturile de laborator sau proiect (în săptămâna respectivă nu se țin proiecte), cu anumite excepșii datorate constrângerilor de program. De notat că separarea între semigrupe este aproximativă, pentru a respecta o limită de 7 studenși/slot. Sunteți rugați să vă prezentați la timp; intervalul de o oră nu poate fi depășit fiindcă urmează alți colegi imediat după dvs. Dacă din motive întemeiate nu puteți da testul în slotul alocat, vă rugăm să contactați responsabilul de curs cât mai repede pentru a fi realocat. Realocările nu pot fi efectuate dacă duc la mai mult de 7 studenți în paralel.

O privire rapidă asupra sloturilor pe semigrupe, cu sala asociată:

Program test 1

Pentru al doilea test, regulile sunt aceleași, doar subiectele se schimbă, fiind din laboratoarele 7-11. Alocarea sloturilor de semigrupe este și ea la fel, singura diferență fiind săptămâna în care dăm testul, anume cea de 14 ianuarie. Pentru alocarea exactă a studenților, vezi tabelul detaliat din Google Sheets. O privire rapidă asupra sloturilor pe semigrupe:

Program test 2

Proiect

Vezi descrierea proiectului pentru subiect, reguli, și termene limită; citiți această descriere atent. O descriere detaliata a metodei de regresie liniara necesara pentru prima parte a proiectului poate fi gasita in cursul de anul trecut; anul acesta o vom discuta in cursul 3.

Contact

Comentariile, sugestiile, întrebările legate de curs sau de website sunt binevenite; reponsabilul de curs sau asistentul pot fi contactați la următoarele adrese de email (în format imagine pentru protecția anti-spam):
Imagine email