Identificarea Sistemelor 2022-2023

Responsabil: Lucian Bușoniu, Asistenți: Zoltan Nagy, Mihalis Maer, Ioana Ulici

Navigare: [English version|Evaluare|Program|Cursuri|Laboratoare|Teste de laborator|Proiect|Contact]          [Înapoi la pagina lui Lucian Bușoniu]

Despre disciplină

Această disciplină prezintă metode neparametrice pentru identificarea sistemelor, împreună cu metode parametrice, cum ar fi cele bazate pe minimizarea erorii de predicție și pe variabile instrumentale. Se discută de asemenea proiectarea semnalelor de intrare, metode recursive online, identificarea în buclă închisă, și tehnici de validare a modelelor obținute. Cursul este descris la nivelul potrivit liniei de licență, construind baza matematică necesară. Cursul se bazează pe cartea System Identification de Soderstrom și Stoica.

Anul acesta, vom folosi un mix de predare offline și platforme online pentru a preda cursul: Microsoft Teams pentru interacțiunea cu studenții și ClassMarker pentru a participa la teste. Ca un ID unic pentru fiecare student, vă rugăm să utilizați o adresă de e-mail care este asociată unui cont de ClassMarker. Conturile de Microsoft Teams pot fi asociate cu adresele de e-mail Didatec (sau puteți evident folosi adresa de Teams pentru tot). Detalii despre modul în care utilizăm aceste platforme pot fi găsite mai jos pentru fiecare activitate.

Disciplina face parte din programul de licență al Departamentului de Automatică de la UTCluj (anul 3 semestrul 1, seria 2). Cunoștințe preliminare necesare: sisteme dinamice liniare și algebră liniară. Responsabilul de disciplină este Lucian Bușoniu. Zoltan Nagy predă proiectele, iar Mihalis Maer și Ioana Ulici predau orele de laborator.

Reguli de evaluare

Notare:

Nota finală va fi o medie ponderată a tuturor formelor de evaluare de mai sus folosind procentajele indicate, urmată de rotunjire și limitare la 10. De notat că se pot acumula 110% x 10 = 11 puncte în total; așadar, categoriile se pot compensa între ele într-o anumită măsură.

Condiții de eligibilitate: Soluțiile tuturor laboratoarelor cu excepția primului, cele două teste de laborator, și soluții pentru ambele părți ale proiectului sunt strict necesare pentru ca studentul să fie admis în examen. Mai multe detalii despre fiecare componentă (laboratoare, teste de laborator, proiect) se găsesc la locurile potrivite în descrierile de mai jos.

Program

Cursurile sunt miercurea de la ora 10, laboratoarele joia, iar proiectelea lunea și marțea, a se vedea orarul la http://www.aut.utcluj.ro/ pentru sloturile exacte alocate. Examinați cu atenție programul de mai jos pentru a determina când trebuie să fiți la ore.

Program

Datorită interdependențelor între cursuri, laboratoare, și proiecte, a testelor de laborator și termenelor de proiect, programul real este puțin diferit de cel din orarul oficial. Se fac următoarele schimbări:

Cursuri

Prezentările de curs sunt material obligatoriu; ele vor fi scrise suficient de detaliat pentru a oferi o imagine completă și de sine stătătoare a subiectelor tratate. Prezentările sunt oferite aici la timp pentru fiecare curs, în format PDF.

În timpul fiecărui curs, la un moment aleator de timp, se vor aplica scurte chestionare pentru a testa cunoștințele din cursul respectiv. Trebuie așadar să fiți atenți la curs. Dacă răspundeți corect la toate întrebările, primiți 1 punct la notă; scorurile mai mici sunt scalate liniar între 0 și 1 puncte. Chestionarele folosesc platforma ClassMarker. O listă de adrese de e-mail va fi colectată în prealabil și veți fi invitat în această platformă.

Pe lângă prezentările de mai sus, se pot consulta opțional următoarele cărți:

Laboratoare

Logistică și platformă

Laboratoarele vor fi ținute în Matlab. Descrieri PDF ale laboratoarelor sunt date aici.

Soluțiile laboratoarelor sunt necesare începând cu laboratorul 2. Nu este suficientă participarea la laborator pentru validarea sa; este nevoie și de o soluție completă, funcțională, și originală. Funcționalitatea se verifică de către profesorul de laborator. După aceea, soluția de încarcă via un link de dropbox. Originalitatea se verifică folosind procedura de mai jos. Cel mult două laboratoare se pot recupera înainte de examen, așadar acumularea a trei sau mai multe laboratoare lipsă duce la ineligibilitate pentru examen.

Fiecare student rămâne în semigrupa lui pentru activități, de exexmplu nu puteți accesa testul la laborator decât dacă sunteți prezenți la laboratorul semigrupei.

Chestionare de laborator

Fiecare laborator cu excepția primului începe cu un scurt chestionar de 2 minute conținând două intrebări, care testează materialul de curs relevant pentru laboratorul curent. Dacă răspundeți corect la toate întrebările pentru toate laboratoarele, primiți 1 punct la notă; scorurile mai mici scalează liniar, ca și pentru chestionarele de curs. Așadar, trebuie să veniți pregătiți la laborator.

Termen limită și bonus pentru finalizarea laboratorului la timp

Este de preferat ca studenții să valideze laboratorul ca funcțional și să îl încarce pe dropbox în intervalul nominal de 2 ore alocat laboratorului. Pentru a promova acest lucru, pentru fiecare laborator care îndeplinește această condiție, studentul care îl depune primește bonus de 0.1 puncte la nota finală.

Termenul final pentru validarea și trimiterea laboratorului este vinerea din săptămâna ce urmează laboratorului, la ora 8:00AM. De exemplu, deoarece laboratorul 2 se va desfășura joi, 13 octombrie, îl puteți valida cu profesorul fie în timpul laboratorului din această zi, fie în timpul următorului laborator din 20 octombrie, și îl puteți încărca cel târziu vineri 21 octombrie la ora 7:59AM.

Verificarea originalității

Soluțiile pentru fiecare laborator sunt supuse unei verificări automate antiplagiat. Fiecare caz suspect este examinat de asistent și, dacă devine clar că laboratorul este copiat, atât sursa, cât și destinația sunt invalidate. În plus, impunem anul acesta o regulă "cartonaș galben/roșu": primul laborator copiat este invalidat și îl puteți recupera la final, dar al doilea laborator copiat invalidează setul complet de soluții, și disciplina trebuie recontractată anul viitor.

Descrierile laboratoarelor

Teste de laborator

Test de laborator 1: Fiecare student dă testul în slotul anunțat în tabelul online. Atenție: Unele sloturi sunt în afara orei de laborator, așadar vă rog examinați atent tabelul. Nu uitați că testele de laborator sunt necesare pentru eligibilitate, trebuie să fiți prezenți. Testul va avea două componente, descrise și notate după cum urmează: Test de laborator 2: aceeași structură ca și primul test, doar că acum din laboratoarele 6-10.

Nota de la fiecare test se adaugă cu o pondere de 0.15 la nota finală, indiferent de valoarea sa.

Proiect

Vezi descrierea proiectului (PDF) pentru subiect, reguli, și termene limită; citiți această descriere atent. O descriere detaliata a metodei de regresie liniara necesara pentru prima parte a proiectului poate fi gasita in cursul de anul trecut; o vom discuta in cursul 4. Ca o alternativă, există și un rezumat de o pagină (scris de mână, în engleză).

Sunt disponibile și ghiduri pentru scrierea raportului, și pentru crearea și susținerea prezentării (ultimul doar în engleză).

Comentariile, sugestiile, întrebările legate de curs sau de website sunt binevenite; reponsabilul de curs sau asistenții pot fi contactați via Teams sau email.