Identificarea Sistemelor 2019-2020

Responsabil: Lucian Bușoniu, Asistenți: Andrei Man, Karoly Lengyel

Navigare: [English version|Evaluare|Program|Cursuri|Laboratoare|Teste de laborator|Proiect|Contact]          [Înapoi la pagina lui Lucian Bușoniu]

Despre disciplină

Această disciplină prezintă metode neparametrice pentru identificarea sistemelor, împreună cu metode parametrice, cum ar fi cele bazate pe minimizarea erorii de predicție și pe variabile instrumentale. Se discută de asemenea proiectarea semnalelor de intrare, metode recursive online, și tehnici de validare a modelelor obținute. Cursul este descris la nivelul potrivit liniei de licență, construind baza matematică necesară. Cursul se bazează pe cartea System Identification de Soderstrom și Stoica.

Disciplina face parte din programul de licență al Departamentului de Automatică de la UTCluj (anul 3 semestrul 1, seria 2). Cunoștințe preliminare necesare: sisteme dinamice liniare și algebră liniară. Responsabilul de disciplină este Lucian Bușoniu, care predă și orele de proiect, iar Andrei Man și Karoly Lengyel predau laboratoarele în limba română.

Reguli de evaluare

Notare:

Nota finală va fi o medie ponderată a tuturor formelor de evaluare de mai sus folosind procentajele indicate, urmată de rotunjire și limitare la 10. De notat că se pot acumula 110% x 10 = 11 puncte în total; așadar, categoriile se pot compensa între ele într-o anumită măsură.

Soluțiile laboratoarelor, cele două teste de laborator, și o soluție pentru proiect sunt strict necesare pentru ca studentul să fie admis în examen. De notat că soluțiile laboratoarelor, chiar dacă nu sunt notate, sunt cu toate acestea necesare. Ele sunt validate de către asistent în timpul fiecărui laborator. Nu este așadar suficientă participarea la laborator pentru validarea sa; este nevoie și de o soluție completă, funcțională, și originală. Cel mult două laboratoare se pot recupera la sfârșitul semestrului, așadar acumularea a trei sau mai multe laboratoare lipsă duce la ineligibilitate pentru examen în anul curent.

Vă puteți verifica statusul în tabelul online de aici.

Program

Date și locații:

Datorită interdependențelor între cursuri, laboratoare, și proiecte, precum și altor motive, programul real este puțin diferit de cel din orarul oficial. De exemplu, în săptămânile de test vom avea nevoie și de sloturi de proiect pentru ca toată lumea să aibă timp să dea test. Examinați cu atenție programul pentru a determina când trebuie să fiți la ore:

Program

Toate orele au loc în sala menționată în orarul oficial. Pentru cursuri și laboratoare, se păstrează tot timpul slotul oficial. Petru proiecte, câteodată trebuie să reordonăm săptămânile pare/impare, dar ora nu se schimbă niciodată. Mai exact, etichetele "impar" și "par" din tabel se referă la orarul oficial, așadar "impar" include 4.2 (grupa 4 semigrupa 2), 5.1, și 6.2, iar "par" include 4.1, 5.2, și 6.1. Trebuie să veniți la proiect când vă regăsiți eticheta în tabel. De exemplu, chiar dacă săptămâna 11 este impară, fiindcă în tabel scrie "4 par", vor veni la proiect semigrupele 4.1, 5.2, și 6.1. Toate aceste schimbări sunt fezabile dată fiind configurația curentă a orarului; dacă intervin schimbări incompatibile, vom reface planificarea.

Cursuri

Prezentările de curs sunt material obligatoriu; ele vor fi scrise suficient de detaliat pentru a oferi o imagine completă și de sine stătătoare a subiectelor tratate. Prezentările sunt oferite aici la timp pentru fiecare curs, în format PDF.

La sfârșitul fiecărui curs cu excepția primului, un chestionar de 5 minute cu 3 întrebări testează cunoștințele din cursul respectiv. Trebuie așadar să fiți atenți la curs. Dacă răspundeți corect la toate întrebările, primiți 1 punct la notă; scorurile mai mici sunt scalate liniar între 0 și 1 puncte.

Pe lângă prezentările de mai sus, se pot consulta opțional următoarele cărți:

Laboratoare

Fiecare laborator cu excepția primului începe cu un scurt chestionar de 3 minute conținând două intrebări, care testează materialul relevant pentru laboratorul curent. Dacă răspundeți corect la toate întrebările pentru toate laboratoarele, primiți 1 punct la notă; scorurile mai mici scalează liniar, ca și pentru chestionarele de curs. Așadar, trebuie să veniți pregătiți la laborator.

Teste de laborator

Detaliile vor fi anunțate mai aproape de data testului.

Proiect

Vezi descrierea proiectului pentru subiect, reguli, și termene limită; citiți această descriere atent. O descriere detaliata a metodei de regresie liniara necesara pentru prima parte a proiectului poate fi gasita in cursul de anul trecut; anul acesta o vom discuta in cursul 4.

Contact

Comentariile, sugestiile, întrebările legate de curs sau de website sunt binevenite; reponsabilul de curs sau asistentul pot fi contactați la următoarele adrese de email (în format imagine pentru protecția anti-spam):
Imagine email