Identificarea Sistemelor 2019-2020

Responsabil: Lucian Bușoniu, Asistenți: Andrei Man, Karoly Lengyel

Navigare: [English version|Evaluare|Program|Cursuri|Laboratoare|Teste de laborator|Proiect|Contact]          [Înapoi la pagina lui Lucian Bușoniu]

Despre disciplină

Această disciplină prezintă metode neparametrice pentru identificarea sistemelor, împreună cu metode parametrice, cum ar fi cele bazate pe minimizarea erorii de predicție și pe variabile instrumentale. Se discută de asemenea proiectarea semnalelor de intrare, metode recursive online, și tehnici de validare a modelelor obținute. Cursul este descris la nivelul potrivit liniei de licență, construind baza matematică necesară. Cursul se bazează pe cartea System Identification de Soderstrom și Stoica.

Disciplina face parte din programul de licență al Departamentului de Automatică de la UTCluj (anul 3 semestrul 1, seria 2). Cunoștințe preliminare necesare: sisteme dinamice liniare și algebră liniară. Responsabilul de disciplină este Lucian Bușoniu, care predă și orele de proiect, iar Andrei Man și Karoly Lengyel predau laboratoarele în limba română.

Reguli de evaluare

Notare:

Nota finală va fi o medie ponderată a tuturor formelor de evaluare de mai sus folosind procentajele indicate, urmată de rotunjire și limitare la 10. De notat că se pot acumula 110% x 10 = 11 puncte în total; așadar, categoriile se pot compensa între ele într-o anumită măsură.

Soluțiile laboratoarelor, cele două teste de laborator, și o soluție pentru proiect sunt strict necesare pentru ca studentul să fie admis în examen. De notat că soluțiile laboratoarelor, chiar dacă nu sunt notate, sunt cu toate acestea necesare. Ele sunt validate de către asistent în timpul fiecărui laborator. Nu este așadar suficientă participarea la laborator pentru validarea sa; este nevoie și de o soluție completă, funcțională, și originală. Cel mult două laboratoare se pot recupera la sfârșitul semestrului, așadar acumularea a trei sau mai multe laboratoare lipsă duce la ineligibilitate pentru examen în anul curent.

Vă puteți verifica statusul în tabelul online de aici.

Program

Date și locații:

Datorită interdependențelor între cursuri, laboratoare, și proiecte, precum și altor motive, programul real este puțin diferit de cel din orarul oficial. De exemplu, în săptămânile de test vom avea nevoie și de sloturi de proiect pentru ca toată lumea să aibă timp să dea test. Examinați cu atenție programul pentru a determina când trebuie să fiți la ore:

Program

Toate orele au loc în sala menționată în orarul oficial. Pentru cursuri și laboratoare, se păstrează tot timpul slotul oficial. Petru proiecte, câteodată trebuie să reordonăm săptămânile pare/impare, dar ora nu se schimbă niciodată. Mai exact, etichetele "impar" și "par" din tabel se referă la orarul oficial, așadar "impar" include 4.2 (grupa 4 semigrupa 2), 5.1, și 6.2, iar "par" include 4.1, 5.2, și 6.1. Trebuie să veniți la proiect când vă regăsiți eticheta în tabel. De exemplu, chiar dacă săptămâna 11 este impară, fiindcă în tabel scrie "4 par", vor veni la proiect semigrupele 4.1, 5.2, și 6.1. Toate aceste schimbări sunt fezabile dată fiind configurația curentă a orarului; dacă intervin schimbări incompatibile, vom reface planificarea.

5 Dec 2019: o mică schimbare, nu vom ține curs în săptămâna 12 (pe 18 Dec). Cursurile 12-13 se mută așadar în săptămânile 13-14. Cursul 13 este de rezervă, de obicei 12 cursuri sunt suficiente pentru a acoperi materialul, deci cel mai probabil studenții nu vor trebui să vină în săptămâna planificată liberă inițial (nr. 14).

Cursuri

Prezentările de curs sunt material obligatoriu; ele vor fi scrise suficient de detaliat pentru a oferi o imagine completă și de sine stătătoare a subiectelor tratate. Prezentările sunt oferite aici la timp pentru fiecare curs, în format PDF.

La sfârșitul fiecărui curs cu excepția primului, un chestionar de 5 minute cu 3 întrebări testează cunoștințele din cursul respectiv. Trebuie așadar să fiți atenți la curs. Dacă răspundeți corect la toate întrebările, primiți 1 punct la notă; scorurile mai mici sunt scalate liniar între 0 și 1 puncte.

Pe lângă prezentările de mai sus, se pot consulta opțional următoarele cărți:

Laboratoare

Fiecare laborator cu excepția primului începe cu un scurt chestionar de 3 minute conținând două intrebări, care testează materialul relevant pentru laboratorul curent. Dacă răspundeți corect la toate întrebările pentru toate laboratoarele, primiți 1 punct la notă; scorurile mai mici scalează liniar, ca și pentru chestionarele de curs. Așadar, trebuie să veniți pregătiți la laborator.

Teste de laborator

Fiecărui student i se alocă o metodă aleasă aleator dintre cele studiate la laborator, împreună cu un set de date ales tot aleator. Studentul trebuie să aplice metoda setului de date. Soluția constă din cod Matlab, care trebuie predat la finalul testului, și care va fi rulat pentru verificare de către profesor. Testul durează o oră, iar soluția trebuie dezvoltată în maximum 50 de minute, ultimele 10 minute fiind rezervate discutării soluției cu profesorul. Pentru a asigura fezabilitatea rezolvării în acest interval, anumite metode pot fi aplicate într-un mod simplificat. Simplificările vor fi indicate explicit în materialul de test.

Studenții sunt liberi să folosească materialul de curs, descrierea și datele de laborator. Toate acestea vor fi disponibile offline pe calculatoarele pe care se va desfășura testul. Documentația Matlab este evident disponibilă. Conexiunea la internet este însă dezactivată și nu este permisă folosirea altor dispozivite conectate la internet, refolosirea soluțiilor dezvoltate pentru laborator, sau comunicarea soluțiilor între studenți.

Pentru primul test, sloturile de timp sunt cele din coloana "Test 1 slot" din tabelul online; toate testele se dau joi 14 noiembrie, în sala C13. Ideal, testul folosește sloturile în care studentul respectiv vine la laborator. Sunt posibile excepții din motive organizaționale (de ex. numărul de calculatoare disponibile). Sunteți rugați să vă prezentați cu 10 minute în avans, și cel târziu la ora exactă programată; intervalul de o oră nu poate fi depășit fiindcă urmează alți colegi imediat după dvs. Dacă din motive întemeiate nu puteți da testul în slotul alocat, vă rugăm să contactați responsabilul de curs cât mai repede pentru a fi realocat. Realocările nu pot fi efectuate dacă duc la mai mult de 7 studenți într-un slot de o oră. De notat că pentru a da primul test, studenții ar trebui să aibă laboratoarele 2-6 în regulă.

Proiect

Vezi descrierea proiectului pentru subiect, reguli, și termene limită; citiți această descriere atent. O descriere detaliata a metodei de regresie liniara necesara pentru prima parte a proiectului poate fi gasita in cursul de anul trecut; anul acesta o vom discuta in cursul 4.

Programarea pentru prezentarile partii a doua a proiectului a fost publicata.

Contact

Comentariile, sugestiile, întrebările legate de curs sau de website sunt binevenite; reponsabilul de curs sau asistentul pot fi contactați la următoarele adrese de email (în format imagine pentru protecția anti-spam):
Imagine email