Identificarea Sistemelor 2020-2021

Responsabil: Lucian Bușoniu, Asistenți: Zoltan Nagy, Mihalis Maer

Navigare: [English version|Evaluare|Program|Cursuri|Laboratoare|Teste de laborator|Proiect|Contact]          [Înapoi la pagina lui Lucian Bușoniu]

Despre disciplină

Această disciplină prezintă metode neparametrice pentru identificarea sistemelor, împreună cu metode parametrice, cum ar fi cele bazate pe minimizarea erorii de predicție și pe variabile instrumentale. Se discută de asemenea proiectarea semnalelor de intrare, metode recursive online, și tehnici de validare a modelelor obținute. Cursul este descris la nivelul potrivit liniei de licență, construind baza matematică necesară. Cursul se bazează pe cartea System Identification de Soderstrom și Stoica.

Anul acesta, vom folosi o serie de platforme online pentru a preda cursul: Microsoft Teams pentru cursuri și interacțiunea cu studenții, Matlab Grader pentru laboratoare și ClassMarker pentru a participa la teste. Ca un ID unic pentru fiecare student, vă rugăm să utilizați o adresă de e-mail care este asociată unui cont Mathworks și ClassMarker. Conturile de Microsoft Teams pot fi asociate cu diferite adrese de e-mail Didatec. Detalii despre modul în care utilizăm aceste platforme pot fi găsite mai jos pentru fiecare activitate.

Disciplina face parte din programul de licență al Departamentului de Automatică de la UTCluj (anul 3 semestrul 1, seria 2). Cunoștințe preliminare necesare: sisteme dinamice liniare și algebră liniară. Responsabilul de disciplină este Lucian Bușoniu. Mihalis Maer și Zoltan Nagy predau orele de laborator. Lucian și Zoltan predau orele de proiect.

Reguli de evaluare

Notare:

Nota finală va fi o medie ponderată a tuturor formelor de evaluare de mai sus folosind procentajele indicate, urmată de rotunjire și limitare la 10. De notat că se pot acumula 110% x 10 = 11 puncte în total; așadar, categoriile se pot compensa între ele într-o anumită măsură.

Condiții de eligibilitate: Soluțiile tuturor laboratoarelor cu excepția primului, cele două teste de laborator, și soluții pentru ambele părți ale proiectului sunt strict necesare pentru ca studentul să fie admis în examen.

De notat că soluțiile laboratoarelor, chiar dacă nu sunt notate, sunt cu toate acestea necesare începând cu laboratorul 2. Ele sunt validate automat prin Matlab Grader. Nu este așadar suficientă participarea la laborator pentru validarea sa; este nevoie și de o soluție completă, funcțională, și originală. Cel mult două laboratoare se pot recupera la sfârșitul semestrului, așadar acumularea a trei sau mai multe laboratoare lipsă duce la ineligibilitate pentru examen în anul curent.

Vă puteți verifica statusul în tabelul online de aici.

Program

Cursurile sunt miercurea de la ora 4, laboratoarele joia, iar proiectelea lunea, marțea și joia. Vezi orarul la http://www.aut.utcluj.ro/.

Datorită interdependențelor între cursuri, laboratoare, și proiecte, a testelor de laborator și termenelor de proiect, programul real este puțin diferit de cel din orarul oficial. Se fac următoarele schimbări:

Examinați cu atenție programul de mai jos pentru a determina când trebuie să fiți la ore:

Program

Cursuri

Prezentările de curs sunt material obligatoriu; ele vor fi scrise suficient de detaliat pentru a oferi o imagine completă și de sine stătătoare a subiectelor tratate. Prezentările sunt oferite aici la timp pentru fiecare curs, în format PDF.

Cursurile sunt predate online, folosind Microsoft Teams. Studenții trebuie să se asigure că au un cont de Teams valid, pentru a putea accesa activitățile disciplinei.

În timpul fiecărui curs, la intervale aleatoare, se vor aplica scurte chestionare pentru a testa cunoștințele din cursul respectiv. Trebuie așadar să fiți atenți la curs. Dacă răspundeți corect la toate întrebările, primiți 1 punct la notă; scorurile mai mici sunt scalate liniar între 0 și 1 puncte.

Pe lângă prezentările de mai sus, se pot consulta opțional următoarele cărți:

Laboratoare

Logistică și platformă

Laboratoarele vor fi ținute în Matlab Grader: https://grader.mathworks.com/ . Câteva scurte instrucțiuni: Descrieri PDF ale laboratoarelor sunt date pe acest site. Veți scrie soluția într-o funcție Matlab, într-un browser. Pentru fiecare laborator cu excepția câtorva, veți primi un index de fișier de date, care trebuie setat în funcția dvs. Funcția dvs. trebuie să producă anumite ieșiri specificate, care vor fi validate automat de către Grader. Puteți pretesta aceste rezultate și, odată ce sunteți sigur că totul funcționează corect, veți trimite soluția dvs. Pretestarea se poate face de oricâte ori aveți nevoie, dar fiecare soluție poate fi trimisă o singură dată. Consultați, de asemenea, documentația completă pentru Matlab Grader.

Fiecare student rămâne în semigrupa lui pentru toate activitățile. Nu puteți accesa testul la laborator decât dacă sunteți prezenți la laboratorul semigrupei; și nu puteți trimite soluția la termenul limită al altor semigrupe.

Supravegherea, discuțiile cu studenții, gestionarea testelor etc. se fac în Microsoft Teams. Trebuie să participați în timpul slotului de laborator! Fiecare semigrupă primește propriul canal în Teams.

Aveți nevoie de o adresă de e-mail asociată unui cont Mathworks pentru a participa la Grader. O listă de adrese de e-mail va fi colectată în prealabil și veți fi invitat la Grader. NU trebuie să aveți o licență Matlab pentru a participa la Grader (numai dacă doriți să rulați soluția offline).

Foarte preferabil, nu editați "Codul pentru a vă apela funcția". Ar trebui să fie identic cu prima linie (blocată) a funcției pe care ar trebui să o creați. Editarea acestui cod riscă să invalideze evaluarea automată.

Chestionare de laborator

Fiecare laborator cu excepția primului începe cu un scurt chestionar de 2 minute conținând două intrebări, care testează materialul relevant pentru laboratorul curent. Dacă răspundeți corect la toate întrebările pentru toate laboratoarele, primiți 1 punct la notă; scorurile mai mici scalează liniar, ca și pentru chestionarele de curs. Așadar, trebuie să veniți pregătiți la laborator. Chestionarele sunt completate în ClassMarker, pentru care aveți nevoie și de un cont; vă rugăm să utilizați aceeași adresă de e-mail ca pentru contul Mathworks.

Termene limită

Termenul limită pentru trimiterea soluției este la sfârșitul celei de-a doua zile următoare zilei în care ați avut laboratorul. De exemplu, dacă laboratorul dvs. a fost marți, trebuie să trimiteți soluția cel târziu joi la 23:45 (nu 23:59! datorită unor limitări ale platformei Matlab Grader).

Verificarea originalității

Soluliile pentru fiecare laborator sunt supuse unei verificări automate antiplagiat. Fiecare caz suspect este examinat de asistent și, dacă devine clar că laboratorul este copiat, atât sursa, cât și destinația sunt invalidate. În plus, impunem anul acesta o regulă "cartonaș roșu": primul laborator copiat este invalidat și îl puteți recupera la final, dar al doilea laborator copiat invalidează setul complet de soluții, și disciplina trebuie recontractată anul viitor.

Descrierile laboratoarelor

Teste de laborator

Detaliile vor fi anunțate când se apropie testul.

Proiect

Interacțiunea cu studenții se face în Microsoft Teams. Trebuie să participați în timpul slotului de proiect.

Vezi descrierea proiectului pentru subiect, reguli, și termene limită; citiți această descriere atent. O descriere detaliata a metodei de regresie liniara necesara pentru prima parte a proiectului poate fi gasita in cursul de anul trecut; o vom discuta in cursul 4.

Sunt disponibile și ghiduri pentru scrierea raportului, și pentru crearea și susținerea prezentării (ultimul doar în engleză).

Contact

Comentariile, sugestiile, întrebările legate de curs sau de website sunt binevenite; reponsabilul de curs sau asistenții pot fi contactați la următoarele adrese de email:
Imagine email