Identificarea Sistemelor 2017

Responsabil: Lucian Bușoniu, Asistenți: Marius Costandin, Zoltan Nagy

Navigare: [English version|Program|Material de curs|Laboratoare|Teste de laborator|Proiect|Contact]          [Înapoi la pagina lui Lucian Bușoniu]

Despre disciplină

Această disciplină prezintă metode neparametrice pentru identificarea sistemelor, împreună cu metode parametrice, cum ar fi cele bazate pe minimizarea erorii de predicție și pe variabile instrumentale. Materialul este completat cu proiectarea semnalelor de intrare, metode recursive online, și tehnici de validare a modelelor obținute. Cursul este descris la nivelul potrivit liniei de licență, construind baza matematică necesară. Cursul se bazează pe cartea de Soderstrom și Stoica.

Disciplina face parte din programul de licență al Departamentului de Automatică de la UTCluj (anul 3 semestrul 1, seria 2). Cunoștințe preliminare necesare: sisteme dinamice liniare și algebră liniară. Responsabilul de disciplină este Lucian Bușoniu, iar Marius Costandin și Zoltan Nagy predau laboratoarele.

Notare:

Cele două teste de laborator și o soluție originală pentru proiect sunt strict necesare pentru ca studentul să fie admis în examen. Nota finală va fi o medie ponderată a tuturor formelor de evaluare de mai sus folosind procentajele indicate, urmată de rotunjire. De notat că se pot acumula 105% x 10 = 10.5 puncte în total, caz în care nota din catalog va fi tot 10.

Program

Date și locații:

Datorită interdependențelor între cursuri, laboratoare, și proiecte, programul real este puțin diferit de cel din orarul oficial. Examinați-l cu atenție pentru a determina când trebuie să fiți la ore:

Program

Toate orele au loc în sala și intervalul de timp menționate în orarul oficial. În schimb, anumite activități nu au loc în anumite săptămâni, iar ultima sesiune de proiect este ținută cu întreaga grupă. În tabel, "par" și "impar" se referă la săptămâna în care trebuia să veniți inițial; trebuie în loc de asta să veniți în săptămâna indicată în tabel.

Material de curs

Prezentările de curs sunt material obligatoriu; ele vor fi scrise suficient de detaliat pentru a oferi o imagine completă și de sine stătătoare a subiectelor tratate. Prezentările sunt oferite aici la timp pentru fiecare curs, în format PDF.

Pe lângă prezentările de mai sus, cursanții pot consulta opțional următoarele cărți:

Laboratoare

Teste de laborator

Fiecărui student i se alocă o metodă aleasă aleator dintre cele studiate la laborator, împreună cu un set de date ales tot aleator. Studentul trebuie să aplice metoda setului de date. Soluția constă din cod Matlab, care trebuie predat la finalul testului, și care va fi rulat pentru verificare de către profesor. Testul durează o oră, iar soluția trebuie dezvoltată în primele 50 de minute, ultimele 10 fiind rezervate discutării soluției cu profesorul. Pentru a asigura fezabilitatea rezolvării în acest interval, anumite metode pot fi aplicate într-un mod simplificat. Simplificările vor fi indicate explicit în materialul de test.

Studenții sunt liberi să folosească materialul de curs, descrierea și datele de laborator, precum și codul Matlab de start furnizat la unele laboratoare. Toate acestea vor fi disponibile offline pe calculatoarele pe care se va desfășura testul. Documentația Matlab este evident disponibilă. Conexiunea la internet este însă dezactivată și nu este permisă folosirea altor dispozivite conectate la internet, sau refolosirea soluțiilor dezvoltate pentru laborator.

Pentru primul test, sloturile de timp sunt alocate după cum urmează: Program test 1 (PDF), unde formatul este: zi din săptămâna 13-17 noiembrie / ora. Ideal, testul folosește sloturile de laborator sau proiect (în săptămâna respectivă nu se țin proiecte). De notat că a fost făcută o modificare pentru semigrupa 7.2 (testul a fost mutat de vineri pe marti). Sunteți rugați să vă prezentați la timp; intervalul de o oră nu poate fi depășit fiindcă urmează alți colegi imediat după dvs. Dacă din motive întemeiate nu puteți da testul în slotul alocat, vă rugăm să contactați responsabilul de curs cât mai repede pentru a fi realocat. Realocările nu pot fi efectuate dacă duc la mai mult de 8 studenți în paralel în C01; sau 6 în C13. De notat că pentru a da primul test, studenții trebuie să aibă laboratoarele 2-6 în regulă (soluții trimise și validate). Dacă nu, trebuie să corectați urgent situația.

O privire rapidă asupra sloturilor pe semigrupe, cu sala asociată:

Program test 1

Pentru al doilea test, sloturile de timp sunt alocate după cum urmează: Program test 2 (PDF), unde formatul este: zi din săptămâna 15-19 ianuarie / ora. Se aplică aceleași reguli ca și la primul test, iar subiectele vor fi din laboratoarele 7-11. O privire rapidă asupra sloturilor pe semigrupe, cu sălile asociate:

Program test 2

Proiect: Identificarea neliniară de tip cutie neagră

Obiectivul proiectului este de a depăși cazul sistemelor liniare tratat la curs. Aproape orice sistem real este de fapt caracterizat de neliniarități, și în anumite circumstanțe aceste neliniarități nu pot fi aproximate suficient prin dinamici liniare, ducând la necesitatea folosirii modelelor neliniare. Acest proiect se concentrează pe o variantă neliniară a modelelor de tip ARX. Detalii, incluzând termenele limită pentru predarea soluțiilor, se regăsesc în descrierea proiectului; citiți-o cu atenție.

Contact

Comentariile, sugestiile, întrebările legate de curs sau de website sunt binevenite; reponsabilul de curs sau asistentul pot fi contactați la următoarele adrese de email (în format imagine pentru protecția anti-spam):
Imagine email